Varför är det viktigt att minnas händelserna i Ådalen 1931?

Foto: Jan Lindkvist

Lars Lindgren
Ordförande Transportarbetareförbundet

Det är viktigt att komma ihåg händelserna i Ådalen i början av 1930-talet av flera skäl. För det första hade arbetarna, då som nu endast två reella vapen, strejk och sammanhållning. För dagens fackföreningar gäller samma sak, det är fortfarande den ägande klassen som bestämmer. För det andra, det som hände där, händer också i dagens Sverige även om man inte ser det lika tydligt som då. Lönesänkningar, vräkningar och skuldfällor var vanliga och arbetarna fick stå där med mössan i vacker hand. Så är det för många människor också idag. Men vad som är viktigast att komma ihåg och minnas från Ådalshändelserna är att varken kulor eller krut kan stoppa en rörelse som bygger på solidaritet, jämlikhet och broderskap.


Mikael Wiehe
Musiker

Att minnas Ådalen -31 är att minnas och förstå vilka oerhörda ansträngningar, vilken hård kamp och vilka fruktansvärda offer som krävdes för att bygga det så kallade Folkhemmet. Det påminner oss också om hur viktigt det är att fösvara detta folkhem mot dem som nu - i namn av individuell frihet - vill rasera det.


Kristin Linderoth
Förbundsstyrelseledamot SSU

Ådalshändelserna har fascinerat och berört mig sedan jag som nybliven SSU:are började intressera mig för arbetarklassens historia. Allt fanns komprimerat; fanorna, musiken, kampen, allvaret, det hårda och nakna maktutövandet från överheten som sedan fortsatte i det rättsliga efterspelet. Samförståndsandan kläddes av, den fina ytan krackelerade. När jag läste Roger Johanssons avhandling om Ådalshändelsernas efterverkningar framstod också en komplex bild av den betydelse skotten haft för arbetarrörelsen, där olika förgreningar gjorde politik av insamlingar till de dödas familjer, begravningen, minnesmonumenten. Och fortfarande idag kan Ådalshändelserna användas som en lins genom vilken vi betraktar samtiden och historien. Var det ett undantag som bekräftar regeln om det fredliga och jämlika svenska samhället, eller bara ett av många uttryck för ett politiskt våld och ett maktutövande som finns där hela tiden, än idag?


Lars Ohly
Ordförande Vänsterpartiet

Ådalen -31 är en symbol för arbetarrörelsens kamp för demokratiska rättigheter. Det borgerliga motståndet mot demokratiska rättigheter manifesterades i dödsskotten mot en fredlig demonstration. Frihet och rättvisa måste alltid försvaras och utvecklas.Utnyttjande av människor är tyvärr inte bara historia. Minnet av demonstrationen i Lunde hedras bäst genom fortsatt arbete för social rättvisa och arbetsplatsdemokrati.


Andreas Kjellander
Ordförande i Skånes socialdemokratiska ungdomsdistrikt

Ådalshändelserna var viktiga för arbetarepartiets syn på demokrati. Tjugo år tidigare frigav vi de som fortfarande satt i fängelse efter Amaltheadådet. Efter dödsskjutningarna i Ådalen stiftade vi lagar. Sjuttiofem år senare avskaffade vi dem i kriget mot terrorismen. De efterlevande till omkomna på Amalthea fick hjälp med pengar från fackföreningsmän i Sverige. De som förlorade sina familjeförsörjare i Ådalen fick inget stöd av den borgerliga regeringen. De mördade var upprorsmän. Kriget mot terrorismen är en statsangelägenhet, medan kriget mot kapitalismen är en solidaritetshandling.


Ali Esbati
Frilansskribent

Det är viktigt att minnas Ådalshändelserna, inte minst för att 1931 är närmare än kanske någon gång i modern tid. Inkomstspridningen är tillbaka på trettiotalsnivåer. Staten deltar mer obetingat än på decennier i överföringen av resurser till kapitalet. Arbetstagarnas rättigheter undergrävs, människor pressas iväg från fackföreningar, arbetsköparna är ideologiskt vildsinta. Samtidigt rasar en global kris, högerpopulismen firar triumfer, stämningen piskas upp mot ”den inre fienden”, ”terrorlagar” rullar tillbaka årtionden av rättsprincipiella framsteg. Det politiska minnet är dock kort. Vi förtränger lätt att samtidens etablissemang 1931 fortsatte hetsa mot de mördade snarare än att fördöma morden. Vi glömmer lätt att det var bitter kamp som stakade vägen bort från 30-talet. Vi bör inte det. Ådalen 1931 är oumbärlig för att förstå svensk arbetarrörelses historia.


Daniel Suhonen
Skribent och redaktör för Tvärdrag

För att klasskampen hårdnar i Sverige och det samhälle som Ådalenarbetarna kämpade emot nu är på väg tillbaka med full karriär. Vi får aldrig glömma dem. Dessutom är Bo Widerbergs film om strejken och skotten kanske den vackraste på svensk rulle.