I samband med 50-årsminnet av Ådalshändelserna 1981 restes ett monument i Lunde, på platsen där de fem stupade. Monumentet är gjort av skulptören Lenny Clarhäll.
Det är i brons, 2,6 meter högt och väger tre ton. Det föreställer en arbetare och en häst som stegrar sig inför en av demonstranternas fana.
Texten på monumentet lyder: "Här stupade fem unga arbetare för kulor från kommenderad militär 14/5 1931".

Foto av Björn Mohlin

Foto av Björn Mohlin