ABF Ångermanland om Ådalen 31
Projektet Ådalen i förändring om Ådalen 31

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Arbetarnas bildningsförbund (ABF)

Landsorganisationen i Sverige (LO)

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP)
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)

Vänsterpartiet
Ung Vänster