Foto av Thorbjörn Svensson

På Gudmundrå kyrkogård i Kramfors är fyra av offren från Ådalen 1931 (Erik Bergström, Viktor Eriksson, Evert Nygren och Eira Söderberg) begravda i en gemensam grav. Sture Larsson begravdes i sin hemkommun Västervik. På stenen står "Lundeoffrens grav", namn och födelsedatum för de fyra och därefter "Sveriges arbetare reste vården den 29 november 1936.” På själva graven finns en platta med Erik Blombergs dikt om de stupade i Ådalen: "Här vilaren svensk arbetare. Stupad i fredstid. Vapenlös, värnlös. Arkebuseradav okända kulor. Brottet var hunger. Glöm honom aldrig."

Foto av Ulf Ringström