Birger Norman Ådalen -31
Den mest kända boken om Ådalshändelserna är Birger Normans bok Ådalen -31. Den första upplagan kom ut 1968. Ådalen -31 är en personligt hållen reportagebok som beskriver Ådalshändelserna ur olika synvinklar, men hela tiden ur en tydligt arbetarvänlig ståndpunkt. Birger Norman (1914-95) kom själv från Ådalen. Han började som sågverksarbetare men blev senare journalist och författare. Han var en av den svenska arbetarrörelsens främsta intellektuella. Mer information om Birger Norman finns hos Birger Norman-Sällskapet

Fritjof Lager Ådalen 1931
Utgiven av förlaget Arbetarkultur 1956. Fritjof Lager var redaktionschef på Ny Dag och riksdagsledamot för kommunistpartiet. Bokens finns i fulltext på Marxistarkiv.se

Antologin Ådalen. Glöm dem aldrig
En kort och lättläst bok som bland annat innehåller dokument och vittnesmål från demonstranter som var med 1931. Utgiven av Arbetarkultur 1981.

Roger Johansson Kampen om historien: Ådalen 1931, sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000
En doktorsavhandling som gavs ut i bokform av Hjalmarsson & Högberg 2001. Handlar framför allt om hur Ådalen 31 skildrats i historieskrivningen.

Carl Johan Björklund Fem mord
Data och fakta om arbetarmorden i Ådalen. Utgiven av Brand 1931.

Frid Nordin Ådalen
Arbetarmorden i Lunde i ord och bild. Utgiven av Federativ 1931.

Foto av Björn Mohlin